Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án KBank

MFast thông báo tạm ngưng dự án KBank từ 18h ngày 08/08/2023 để đối soát lại dữ liệu với đối tác. 

Vì vậy, bạn lưu ý tạm ngưng giới thiệu khách hàng trong thời gian này.

Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, KBank vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả thu nhập trong trường hợp khách hàng mở thành công.

Trong thời gian tạm ngưng, MFaster có thể giới thiệu các dự án đang hot như MB Bank, VNPay, BIDV nha!