Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án Shinhan Bank

MFast thông báo sẽ tạm ngưng dự án Shinhan Bank từ 0H - 23/11/2023 tới hết tháng 11. Các đơn lost Shinhan tới hết ngày 22/11, MFaster vui lòng cập nhật lên link đối soát để được hỗ trợ kiểm tra.

Trong thời gian dự án tạm ngưng, MFaster có thể chạy các dự án ngân hàng số đang hot trên MFast như MBBank, TNEX.

Cập nhật thu nhập các dự án hiện tại:

  • MBBank - Thu nhập 70K
  • TNEX PSGD - Thu nhập 75K
  • TNEX EKYC - Thu nhập 65K
  • BIDV - Thu nhập 60K
  • VPBank PSGD - Thu nhập 80K
  • VnPay - Thu nhập 58K