Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án TNEX EKYC và TNEX PSGD

MFast thông báo tạm ngưng dự án TNEX EKYC và TNEX PSGD để kiểm tra hệ thống. Thời gian mở lại dự án MFast sẽ thông báo tới bạn trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian dự án tạm ngưng, bạn có thể chạy các dự án khác như MBBank, VPBank, BIDV, VNPay nha!