Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án TPBank EVO và VPBank NEO

MFast xin thông báo về việc cập nhật ứng dụng từ sản phẩm thẻ tín dụng TPBank EVO và ngân hàng số VPBank NEO. Vì vậy, bạn lưu ý tạm ngưng giới thiệu khách hàng trong thời gian sau:

  • TPBank EVO: Thời gian tạm dừng từ 0h ngày 01/07/2023 dự kiến đến hết ngày 03/07/2023
  • VPBank NEO: Thời gian tạm dừng từ 0h ngày 01/07/2023 dự kiến đến hết ngày 03/07/2023

Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, TPBank EVO và VPBank NEO vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả thu nhập trong trường hợp khách hàng mở thành công.

Trong thời gian hai dự án này tạm ngưng, MFasters vẫn có thể tiếp tục giới thiệu các dự án khác đang được triển khai như KBank, VNPay, BIDV,...

MFast sẽ thông báo nếu dự án mở lại sớm hơn dự kiến.