Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án TPBank EVO

MFast xin thông báo về việc cập nhật ứng dụng từ sản phẩm thẻ tín dụng TPBank EVO từ 0h - 02/08/2023. Vì vậy, bạn lưu ý tạm ngưng giới thiệu khách hàng trong thời gian này

Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, TPBank EVO  vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả thu nhập trong trường hợp khách hàng mở thành công.

Trong thời gian hai dự án này tạm ngưng, MFasters vẫn có thể tiếp tục giới thiệu các dự án khác đang được triển khai như thẻ tín dụng VIB nha!