Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án UOB BizMerchant

MFast thông báo tạm ngưng dự án UOB BizMerchant từ 18h ngày 11/08/2023 để cập nhật lại quy định vận hành giữa UOB và các sàn thương mại điện tử.

Vì vậy, bạn lưu ý tạm ngưng giới thiệu khách hàng trong thời gian này. 

MFast sẽ cập nhật sớm nhất khi dự án được mở lại. Mong bạn thông cảm!