Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án VNPay

MFast xin thông báo tạm ngưng dự án VNPay từ 0H - 01/12/2023 để kiểm tra hệ thống. 

Thời gian mở lại dự án MFast sẽ thông báo tới bạn trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian dự án tạm ngưng, bạn có thể chạy các dự án khác như MBBank, VPBank, BIDV nha!