Thông báo tạm ngừng triển khai dự án Cash24 - MFast

Thông báo tạm ngừng triển khai dự án Cash24

MFast xin thông báo sẽ tạm ngừng triển khai dự án Cash24 từ ngày 10/01/2022. Các bạn nắm thông tin và không lên hồ sơ mới kể từ ngày này nhé.

MFast sẽ thông báo đến bạn khi dự án được triển khai trở lại.

Đối với những khách hàng đã giải ngân nhưng chưa được cập nhật trên MFast, các bạn lưu ý nhập thông tin vào đường link: http://hoahong.mfast.vn trước ngày 09/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời trước khi tạm dừng dự án. Sau thời gian trên, MFast sẽ không tiếp nhận xử lý những hồ sơ thành công chưa được cập nhật.

Lưu ý: Đối với tất cả các khoản hoa hồng phát sinh, sẽ được hoàn tất chi trả cho người dùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022

Các bạn nắm thông tin nhé!