Loading...
Thông báo thời gian cập nhật kết quả dự án BIDV

MFast thông báo, hiện tại hệ thống đối soát kết quả của BIDV đang gặp lỗi nên tạm thời chưa cập nhật được kết quả đơn từ 31/08/2023 đến hiện tại.

Dự kiến sẽ cập nhật kết quả vào ngày 08/09. Trong thời gian này bạn cứ giới thiệu khách hàng mở tài khoản BIDV bình thường nhé. 

Mong bạn thông cảm!