Loading...
Thông báo triển khai lại dự án KBank theo đúng tiến độ

 

Sau khi tạm ngưng trả kết quả để phía đối tác KBank đối soát dữ liệu thì KBank đã cập nhật lại trạng thái đúng cho người dùng.

Tất cả các trạng thái của dự án KBank đã được cập nhật chính xác từ 20/07/2023 đến 11/08/2023.

Dự án triển khai bình thường trở lại vào 16h - 14/08/2023.

Lưu ý: Các bạn nhớ báo khách hàng đăng tải đúng loại chứng từ theo yêu cầu, KBank và MFast sẽ từ chối kết quả chứng từ nếu chứng từ đó không đúng quy định và không thỏa điều kiện.

MFaster mở app và tiếp tục đẩy số KBank nhé. Chúc các bạn thành công!