Loading...
Thông báo truy thu hoa hồng Tnex và VPBank đối với trường hợp cập nhật sai trạng thái

MFast xin thông báo về việc truy thu hoa hồng đối với những trường hợp ghi nhận sai trạng thái trả về từ đối tác trong tháng 8

Các hồ sơ đang ở bước "Đang xử lý" tuy nhiên đã được cập nhật trạng thái "Thành công", dẫn đến MFast đã thanh toán hoa hồng cho những khách hàng này

MFast sẽ thông tin đến bạn chi tiết những hồ sơ cập nhật sai và thực hiện truy thu hoa hồng đối với những hồ sơ này.

Mong bạn thông cảm cho sự cố trên, và tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu khách hàng mở tài khoản số trên MFast nhé!