Loading...
Thông báo về thời gian trả kết quả hồ sơ VIB ngày 08/06/2022

MFast xin thông báo, vào ngày 09/06/2022, VIB bảo trì hệ thống dẫn đến không cập nhật được kết quả hồ sơ khách hàng

Chậm nhất vào 17h00 ngày 10/06/2022, VIB sẽ trả kết quả của những hồ sơ được giới thiệu vào ngày 08 - 09/06/2022. MFast sẽ cập nhật ngay cho người dùng khi có kết quả

Mong các bạn thông cảm và hãy tiếp tục đẩy mạnh dự án VIB hơn nữa nhé!

Xin cảm ơn!