Loading...
Thông báo về việc chi thưởng thi đua Vì Bạn Xứng Đáng_Tháng 4

MFast xin thông báo về việc hệ thống đang đối soát kết quả chương trình thi đua "Vì bạn xứng đáng" Tháng 4, nên thời gian thông báo kết quả và chi trả giải thưởng cho người dùng sẽ chậm hơn so với dự kiến

MFast sẽ thông báo kết quả đến bạn ngay khi hoàn tất thực hiện đối soát, và sẽ chi trả bổ sung cho những trường hợp đạt giải thưởng

Mong bạn thông cảm và hãy tiếp tục bùng nổ hơn trong những chương trình thi đua tiếp theo nhé!

MFast xin cảm ơn!