Loading...
Thu hồ sơ khách hàng

Là nghiệp vụ THU HỒ SƠ khách hàng Từ cuộc hẹn mà MFAST gửi đến và xử lý cho đến khi kết thúc hồ sơ.

Đây là nghiệp vụ cần phải tạo code dự án tài chính. Nhận 30% hoa hồng

Để tạo code dự án tài chính. Bạn xem hướng dẫn Tại Đây

Các bước thao tác lên hồ sơ tại nghiệp vụ Thu hồ sơ khách hàng:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ, chọn "Tài chính"

Bước 2: Để nhận được hồ sơ khách hàng từ MFast gửi đến, đầu tiên bạn phải thiết lập khu vực hoạt động bằng cách:

  • Bước 2.1: Chọn "Thiết lập nghiệp vụ"
  • Bước 2.2: Chọn "Khu vưc hoạt động"
  • Bước 2.3: Chọn "Tỉnh/Huyện" hiện tại đang làm việc

Sau khi bạn thiết lập khu vực hoạt động, những hồ sơ khách hàng cần hỗ trợ thu hồ sơ ở cùng khu vực này sẽ được chuyển đến bạn

Bước 3: Mỗi hồ sơ khách hàng gửi xuống, bạn có 60 phút để xác nhận từ chối hoặc chấp nhận hỗ trợ cho khách hàng này. Nếu quá thời gian bạn chưa phản hồi, MFast sẽ rút hồ sơ chuyển cho người dùng khác hỗ trợ. Sau khi chấp nhận, bạn tiếp tục bước 4.

Bước 4: Quay trở lại màn hình chính, chọn "Của MFast". Đây là giao diện hiển thị tệp khách hàng cần hỗ trợ thu hồ sơ của bạn. Nhấp chọn khách hàng cần hỗ trợ

Bước 5: Chọn trạng thái "Khởi tạo chụp hình hồ sơ" để chụp ảnh, lựa chọn các trạng thái khác nếu cần theo dõi thêm.

Bước 6: Chụp và tải các ảnh theo yêu cầu sản phẩm và chọn "hoàn tất hồ sơ" để kết thúc

Chúc các bạn thành công!