Loading...
Thưởng chương trình tặng lượt kiểm tra Sim

MFast thông báo đã hoàn tất chi thưởng chương trình tặng lượt kiểm tra Sim đối với các Sales có hồ sơ giải ngân các dự án ngoài MCredit. Cụ thể:

  • Đối tương: Áp dụng cho người dùng MFast
  • Thời gian chi trả đợt một: Hồ sơ giải ngân từ ngày 09/06/2021 - 30/06/2021
  • Nội dung: Thưởng phí kiểm tra Sim cho các hồ sơ giải ngân (ngoài dự án MCredit) cho các bạn có nghiệp vụ bán hàng các dự án tại MFast. (Theo chương trình Tặng lượt kiểm tra Sim: Từ ngày 09/06/2021 – 31/07/2021, với mỗi 30 triệu giải ngân các dự án khác MCredit, sẽ được tặng 60,500 VNĐ vào ví kiểm tra Sim)
  • Điều kiện:
    • Thời gian sử dụng tiền thưởng kiểm tra Sim đến hết ngày 30/09/2021, quá thời gian này, các bạn không sử dụng hết sẽ bị truy thu số dư còn lại sau khi trừ đi tổng tiền phí đã sử dụng
    • Các khách hàng Sales kiểm tra Sim thành công nhưng không lên hồ sơ tại MCredit sẽ bị truy thu 100% phí kiểm tra Sim đã được nhận từ chương trình tặng lượt

Chúc các bạn thành công, và bùng nổ hơn nữa cùng sản phẩm Sim nhé!