Loading...
Tích hợp kiểm tra sơ bộ CMND khi kiểm tra Sim MCredit

MFast thông báo đã bổ sung tính năng kiểm tra sơ bộ CMND khách hàng khi thực hiện kiểm tra Sim, giúp các bạn sẽ có thêm thông tin ra quyết định trước khi thực hiện

Trước khi kiểm tra SIM, hệ thống sẽ dựa trên CMND khách hàng để kiểm tra:

  • CMND có hồ sơ đang được xử lý trên hệ thống
  • CMND có nằm trong Blacklist
  • CMND có đạt yêu cầu CIC_S37.

Trường hợp không thỏa các điều kiện trên, hệ thống sẽ hiện thông báo (Như hình minh họa trên).

  • Trường hợp cảnh báo không thỏa điều kiện, khuyến nghị Sale KHÔNG NÊN tiếp tục kiểm tra Sim. Trong trường hợp Sale vẫn muốn kiểm tra sim thì chọn để tiếp tục
  • Trường hợp thỏa điều kiện, tiếp tục theo quy trình kiểm tra Sim trước đó

[Click vào đây] Để xem hướng dẫn chi tiết sản phẩm Vay theo Sim

Các bạn cập nhật thông tin nhé!