[TNex] Thông báo cập nhật ứng dụng

TNex xin thông báo về việc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 26/06/2022.

Trong thời gian này, TNex sẽ tạm ngưng chi trả hoa hồng, cụ thể từ ngày 25 đến hết ngày 26/06/2022. MFast sẽ cập nhật kết quả cho người dùng ngay khi TNex hoàn tất. Việc đăng ký mở tài khoản TNex không bị ảnh hưởng nên các bạn vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản TNex trong thời gian này được nhé

Mong bạn thông cảm !