Loading...
[TNex] Thông báo hoàn tất nâng cấp ứng dụng

TNex thông báo đã hoàn tất nâng cấp ứng dụng với những trải nghiệm mới dành cho người dùng

Hiện tại hoa hồng đã chi trả bình thường theo quy định ngay sau khi khách hàng đăng ký tài khoản TNex thành công. Hoa hồng tạm ngưng vào các ngày 01, 02, 03/07/2022 đã được cập nhật kết quả thành công cho người dùng.

Trường hợp mở tài khoản thành công nhưng chưa được ghi nhận kết quả, bạn nhập thông tin khách hàng tại trang http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ đối soát và cập nhật kết quả

Chi tiết về sản phẩm mở tài khoản số trên MFast, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/dich-vu-tai-khoan-ngan-hang-tren-mfast/

Hãy tiếp tục đẩy mạnh TNex cùng MFast bạn nhé!