Loading...
Trả hoa hồng giới thiệu mở tài khoản Tnex ngày 11, 12.05.2022

TNex thông báo đã hoàn tất bảo trì hệ thống, và chi trả hoa hồng bổ sung cho những khách hàng mở tài khoản thành công vào ngày 11 và 12/05/2022.

Hoa hồng đã được chi trả trực tiếp tại thời điểm khách hàng mở tài khoản thành công từ ngày 13/05/2022. Các trường hợp cần hỗ trợ, bạn gửi thông tin về:

Các bạn cập nhật thông tin nhé!