Loading...
Triển khai gửi Link riêng khi giới thiệu khách hàng mở tài khoản MB Bank

MFast thông báo triển khai thêm tính năng gửi "Link riêng" giới thiệu khách hàng mở tài khoản MB Bank, tính năng này sẽ giúp người dùng quản lý được trạng thái của từng khách hàng được giới thiệu

Các lưu ý khi triển khai gửi Link riêng cho khách hàng:

  • Nhập đúng thông tin khách hàng dùng đăng ký tài khoản MB Bank để trạng thái được trả về chính xác
  • Mỗi Link chỉ gửi cho một khách hàng duy nhất
  • Không tạo được Link đối với thông tin CMND khách hàng đã đăng ký thành công tài khoản MB Bank  trên MFast
  • Trạng thái “chờ cập nhật” quá 15 ngày so với ngày tạo sẽ ghi nhận là hết hạn. Đối với trường hợp hết hạn , nếu MB Bank trả kết quả thành công sau đó, thì hoa hồng vẫn được ghi nhận cho người dùng và sẽ đánh dấu trạng thái thành công.

[Click vào đây] để xem chi tiết hướng dẫn giới thiệu mở tài khoản MB Bank

Các bạn vẫn có thể áp dụng song song 2 hình thức gửi link riêng và link chung (theo quy trình trước đó) cho khách hàng tùy vào cách bạn triển khai nhé!

Chúc các bạn thành công!