Triển khai sản phẩm Tự doanh và sửa đổi thể lệ sản phẩm CS CF

MFast xin thông báo triển khai lại sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng Tự Doanh, và mở rộng thể lệ sản phẩm CS CF

1, Sửa đổi Thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt đối với KH cá nhân đã/ đang có khoản vay tại tổ chức tín dụng khác (CS CF):

Nội dung trước sửa đổi Nội dung sau sửa đổi
Số lượng TCTD có quan hệ: Tối đa 02 TCTD (không bao gồm thẻ tín dụng Bỏ nội dung này

2, Triển khai lại sản phẩm Cho vay tiền mặt đối với khách hàng vay tiêu dùng là cá nhân có thu nhập từ tự doanh bao gồm các scheme:

STT Tên sản phẩm
1 CS SELF-EMPLOYED 65
2 CS SELF-EMPLOYED 59
3 CS SELF-EMPLOYED 45
4 CS SELF-EMPLOYED 37

Chi tiết sản phẩm các bạn xem tại Mục 4 – Thông tin sản phẩm và Quy trình bán hàng – MCredit thông thường (Trang 31 – 33) tại : https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

3, Nội dung thay đổi thể lệ sản phẩm CS CF có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2021. Riêng sản phẩm Tự Doanh, sẽ triển khai từ ngày 29/03/2021

Chúc các bạn thành công !