Loading...
Triển khai tính năng kiểm tra điều kiện vay MCredit

MFast thông báo bổ sung tính năng kiểm tra điều kiện vay đối với khách hàng vay sản phẩm dự án MCredit. Nhằm giúp hỗ trợ các bạn đánh giá thông tin, và tăng tỷ lệ duyệt khi lên hồ sơ vay. Đây là bước bắt buộc trước khi lên hồ sơ vay MCredit

1/ Các bước thực hiện

 • Bước 1: Chọn mục "Tra cứu thông tin". Chọn tính năng "Kiểm tra điều kiện vay MCredit". Để thực hiện kiểm tra, bạn cần có số dư khả dụng ví tiện ích để tra cứu. Nếu chưa có số dư, bạn chọn "Nạp thêm" để nạp số dư vào ví nhé
 • Bước 2: Nhập thông tin khách hàngthông tin khoản vay theo yêu cầu
 • Bước 3: Tại đây, hệ thông sẽ đánh giá các tiêu chí và trả kết quả tương ứng:
  • Lịch sử tín dụng – nhóm nợ của KH tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khác qua PCB;
  • DTI của KH dựa trên thu nhập và dư nợ tại các TCTD có quan hệ;
  • PTI của KH dựa trên thu nhập và khoản phải trả hàng tháng tại các TCTD có quan hệ.
  • Tổng dư nợ của khách hàng tại MC thỏa mãn quy định không?

Dựa trên các kết quả trên, các bạn lưu ý:

 • Dự tính khách hàng có DTI, PTI ở mức rủi ro thấp - Tiếp tục lên hồ sơ
 • Dự tính KH có DTI, PTI ở mức rủi ro trung bình - Tiếp tục lên hồ sơ
 • Dự tính KH có DTI, PTI ở mức rủi ro cao, không phù hợp khoản vay. Cân nhắc giảm số tiền vay, hoặc tăng kì hạn vay cho khách hàng để đảm bảo tỷ lệ duyệt cho khách hàng.

Trường hợp hồ sơ khách hàng đang được xử lý tại MCredit, app MFast sẽ thông báo phí kiểm tra để người dùng xác nhận trước khi thực hiện

2/ Quy định về phí kiểm tra

MFast sẽ thu phí 40,000 VNĐ/ lượt kiểm tra điều kiện vay khách hàng, trong trường hợp khách hàng thỏa điều kiện PCB, và trả các kết quả về PTI, DTI, Lịch sử tín dụng.

Lưu ý:

 • MFast sẽ không thu phí lần 2 tính trên cặp thông tin CMND khách hàng và tài khoản người dùng kiểm tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh phí kiểm tra đầu tiên.
 • Trường hợp khách hàng không thỏa điều kiện lịch sử tín dụng PCB, MFast sẽ không thu phí trên

3/ Quy định về hoàn phí kiểm tra

MFast sẽ hoàn phí kiểm tra 40,000 VNĐ cho người dùng trong trường hợp hồ sơ đến các trạng thái sau (Theo quy trình xử lý hồ sơ MCredit):

 • Kiểm tra thông tin
 • Thẩm định điện thoại
 • Đang đợi hoàn thiện VKTD
 • Phê duyệt khoản vay
 • Đang đợi phê duyệt khoản vay

Điều kiện hoàn phí: MFast sẽ hoàn phí kiểm tra cho người dùng trong trường hợp phát sinh phí kiểm tra điều kiện vay trong vòng 30 ngày, tính từ ngày MCredit trả về trạng thái "Kiểm tra thông tin" lùi về thời gian trước đó.

Để sử dụng các công cụ tra cứu hiệu quả với chi phí thấp nhất, bạn thực hiện kiểm tra thông tin khách hàng theo thứ tự sau:

 1. Kiểm tra sơ bộ thông tin khách hàng tại bước Giới thiệu khách hàng vay theo bước nhập hồ sơ thông thường (Nhập Họ Tên - CMND - Số điện thoại - Tỉnh/Huyện).
 2. Tra cứu kho Blaclist (Miễn phí)
 3. Kiểm tra điều kiện vay MCredit (40,000 VNĐ/ lượt)
 4. Kiểm tra Sim (Phí kiểm tra tùy vào nhà mạng)

Các bạn cập nhật thông tin nhé!