Loading...
Triển khai tính năng kiểm tra thông tin khách hàng trên MFast

Để hỗ trợ thêm công cụ cho các bạn chọn lọc khách hàng trước khi lên hồ sơ hiệu quả hơn, MFast thông báo triển khai tính năng kiểm tra sơ bộ thông tin khách hàng, cụ thể:

1/ Đối tượng áp dụng : Người dùng đã ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng bất kỳ trên MFast

2/ Thông tin cần nhập: Họ Tên - Số Điện Thoại - Số CMND/ CCCD của khách hàng

3/ MFast sẽ trả kết quả thông tin khách hàng, cụ thể:

  • Rủi ro thấp: Thỏa PCB trong 30 ngày gần nhất
  • Rủi ro trung bình: Không thỏa PCB trong 30 ngày gần nhất
  • Rủi ro trung bình: Thỏa PCB trong 60 ngày gần nhất
  • Rủi ro cao: Khách hàng đang có nợ quá hạn trên 7 tháng tại TCTD khác
  • Rủi ro cao: Khách hàng từng bị từ chối ở TCTD khác trong 15 ngày gần nhất
  • Không có thông tin: “Khách hàng không nằm trong danh sách Blacklist của MFast”

Kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo. Không ảnh hưởng đến tỷ lệ duyệt cũng như quy trình lên hồ sơ vay cho khách hàng.

Các bước kiểm tra sơ bộ thông tin khách hàng như sau:

Bước 1: Tai màn hình trang chủ, chọn "Tra cứu thông tin"

Bước 2: Chọn "Tra cứu kho Blacklist"

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng:

  • Họ Tên
  • Số Điện Thoại
  • Số CMND/ CCCD

Bước 4: MFast trả kết quả về độ rủi ro của khách hàng (Theo các kết quả mục 3 ở trên)

Với tính năng này hi vọng các bạn sẽ có thêm thông tin đến đánh giá hiệu quả khách hàng trước khi thực hiện lên hồ sơ vay trên MFast.

Chúc các bạn thành công!