Các công việc có thể làm trên MFast - MFast

Hướng dẫn tra cứu thông tin

Nhằm hỗ trợ người dùng có có đầy đủ thông tin khách hàng trước khi quyết định lên hồ sơ...

Bán thẻ cào, nạp tiền điện thoại cho khách hàng

Thẻ cảo điện thoại Bạn có thể lên MFast, mua thẻ cào với chiết khấu cao và bán lại cho...

Mở tài khoản ngân hàng trực tuyến cho khách hàng

Trên MFast hiện đã liên kết với các ngân hàng OMNI OCB, Cake của VP Bank, TNEX MSB, MB Bank,...

Bán bảo hiểm phi nhân thọ

MFast hiện đang được phân phối hơn 10 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ từ các công ty bảo...

Tư vấn khách hàng có nhu cầu sản phẩm tài chính

Trên đây là quy trình cơ bản khi xử lý một khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng. Bạn...

Giới thiệu khách hàng có nhu cầu sản phẩm tài chính

Bạn hãy xem qua quy trình xử lý một khách hàng có nhu cầu tài chính, ví dụ vay tiêu...