Loading...
Hướng dẫn thao tác tư vấn khách hàng vay

Các bước thao tác cho nghiệp vụ Tư vấn khách hàng vay:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn "Tài chính"

Bước 2: Chọn "Thêm khách hàng"

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng, bao gồm

  • Họ tên
  • Số CMND
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ hiện tại đang sinh sống

Bước 4: Chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp

Bước 5: Chọn nghiệp vụ "Đã được tư vấn bán hàng"

Bước 6: Nhập thông tin khách hàng theo yêu cầu

Bước 7: Chọn sản phẩm vaychỉ định nhân viên thu hồ sơ (Courier). Bạn có thể tìm Courier bằng cách nhập Số điện thoại hoặc số CMND

Bước 8: Hoàn tất các thông tin khoản vayMở các trường hồ sơ cần chụp của sản phẩm cho Courier

Bước 9: Chọn "Hoàn tất hồ sơ" và theo dõi cho đến khi hoàn tất

Chúc các bạn thành công!