Tư vấn bán hàng

Trường hợp bạn là một tư vấn viên rất giỏi, nhưng khách hàng ở xa và bạn không thể đến thu thập hồ sơ giấy tờ của khách hàng được, thì nghiệp vụ Tư Vấn Bán Hàng chính là sự lựa chọn của bạn, là vai trò mà bạn đã tư vấn đầy đủ thông tin sản phẩm cho khách hàng.

Sau đó, Bạn chỉ định người thu hồ sơ phù hợp cho khách hàng này

Đây là nghiệp vụ cần phải tạo code dự án tài chính. Nhận 70% hoa hồng

Để tạo code dự án tài chính. Bạn xem hướng dẫn Tại Đây

Các bước thao tác cho nghiệp vụ Tư vấn bán hàng:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn “Tài chính”

Bước 2: Chọn “Thêm khách hàng”

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng, bao gồm

  • Họ tên
  • Số CMND
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ hiện tại đang sinh sống

Bước 4: Chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp

Bước 5: Chọn nghiệp vụ “Đã được tư vấn bán hàng”

Bước 6: Nhập thông tin khách hàng theo yêu cầu

Bước 7: Chọn sản phẩm vaychỉ định nhân viên thu hồ sơ (Courier). Bạn có thể tìm Courier bằng cách nhập Số điện thoại hoặc số CMND

Bước 8: Hoàn tất các thông tin khoản vayMở các trường hồ sơ cần chụp của sản phẩm cho Courier

Bước 9: Chọn “Hoàn tất hồ sơ” và theo dõi cho đến khi hoàn tất

Chúc các bạn thành công!