Loading...
Giới thiệu mở Cake, nhận hai lần tiền

Các MFaster nào yêu mến CAKE thì không thể bỏ qua nhé, chương trình duy nhất của CAKE, "Giới thiệu mở Cake, nhận hai lần tiền"

Thời gian áp dụng

Từ 01/09/2022 - 11/09/2022

Nội dung chương trình

Người dùng sẽ nhận được cả hai lần tiền trên một khách hàng mở thành công trên MFast. Lần một từ hoa hồng MFast, lần hai từ tiền tặng thêm khi được nhập mã giới thiệu (Số điện thoại của người giới thiệu) của Cake.

Mã giới thiệu là số điện thoại của người dùng, ở đây là số điện thoại người dùng đã đăng ký mở tài khoản và sử dụng Tài khoản thanh toán Cake (Số điện thoại nhận tin nhắn OTP khi giao dịch trực tuyến)

Đối tượng tặng thưởng

  • Người giới thiệu: MFaster đã đăng ký mở tài khoản Cake và sử dụng gói dịch vụ Cake.
  • Người được giới thiệu: Khách hàng cá nhân của người dùng và chưa từng đăng ký mở và sử dụng Gói dịch vụ Cake.

Giải thưởng

Tặng 50.000 đồng cho Người giới thiệu30.000 đồng cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản thanh toán Cake thành công.

Không giới hạn số lần giới thiệu thành công với người giới thiệu.

CAKE sẽ chuyển phần tiền thưởng của chương trình trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng

Chần chừ gì nữa mà không tranh thủ giới thiệu khách hàng mở Cake ngay bạn ơi!