Loading...
Vinh Danh Happy Earning Day Tháng 10

Tháng 9 vừa qua MFast đánh dấu sự hoạt động trở lại của nhiều dự án tài chính hấp dẫn nhu PTF, Mirae Asset khi thị trường tài chính cuối năm đã sôi động trở lại. 

Nhiều contest với mức thưởng hấp dẫn, giúp MFaster tranh tài, đua sức. Điều này giúp MFaster có nhiều cơ hội hơn trong công việc gia tăng thu nhập cùng MFast.

Để chúc mừng và vinh danh những chiến binh xuất sắc, hãy cùng MFast tham dự sự kiện "Happy Earning Day" Tháng 10 với 5 hạng mục quen thuộc:

  • TOP 10 THU NHẬP TRỰC TIẾP XUẤT SẮC NHẤT
  • TOP 5 THU NHẬP GIÁN TIẾP XUẤT SẮC NHẤT
  • TOP 5 NGƯỜI DẪN DẮT XUẤT SẮC NHẤT
  • TOP 3 THU NHẬP ĐỘT PHÁ
  • TOP 1 MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT

Tham gia livestream vào 16:00 - 10/10 với sự dẫn dắt của MC Thoại Lê

Bấm theo dõi ngay nhé: https://fb.me/e/1djelFbx0