Loading...
[VNPay] Thông báo về tính năng tự động nhập mã giới thiệu

Từ ngày 10.06.2023, VNPay cùng MFast ra mắt tính năng tự động nhập mã giới thiệu “MF" trong quá trình khách hàng đăng ký tài khoản ví VNPay thông qua link giới thiệu của người dùng.

Theo đó, sau khi khách hàng ấn vào link của user MFast thì lúc đăng ký tại mục Nhập mã giới thiệu sẽ tự động nhập mã "MF" 

Lưu ý: 

Trường hợp khách hàng ấn vào link của MFast nhưng lúc đăng ký tại mục Nhập mã giới thiệu không tự động nhập mã "MF" thì vui lòng hướng dẫn Khách hàng nhập mã "MF" vào để tránh trường hợp đơn không được ghi nhận

Từ lúc người dùng gửi link cho khách hàng đến lúc khách hàng hoàn tất đăng ký không quá 24h để tránh mất đơn.

Với tính năng mới, hi vọng người dùng MFast sẽ giới thiệu khách hàng một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn.

Xem thêm:

Hướng dẫn giới thiệu ví điện tử VNPay