Loading...
Hướng dẫn giới thiệu cộng tác viên tham gia MFast ?

Ngoài thu nhập hấp dẫn đến từ bạn trực tiếp bán hàng, bạn có thể giới thiệu cộng tác viên tham gia vào MFast và nhận thêm thu nhập gián tiếp không giới hạn từ toàn bộ cộng tác viên theo mô hình “Tôi Là Huyền Thoại”

Để giới thiệu cộng tác viên tham gia bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào “Huyền Thoại”, chọn “Vào biểu tượng dấu 3 chấm”

Bước 2: Chọn "Mời người khác tham gia cộng đồng", bạn có 3 cách gửi:

  • Cách 1: Mời tham gia thông qua nhập mã giới thiệu MFast của bạn
  • Cách 2: Mời tham gia bằng tiếp thị liên kết
  • Cách 3: Gửi mã QRCode cài đặt MFast

Bước 3: Cộng tác viên bấm tải MFast và hoàn thành đăng ký theo hướng dẫn

Mã giới thiệu là 5 số ngẫu nhiên được chọn trên MFast. Nhưng có thể nhiều hơn 5 chữ số, tùy trường hợp.

Mô phỏng các bước giới thiệu cộng tác viên tham gia MFast

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Gửi Link giới thiệu tham gia MFast

Chúc bạn thành công!