Loading...
Cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 2021

MFast thông báo về việc đăng ký CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2021 như sau:

1/ Cấp chứng từ thuế:

  • Điều kiện: Các trường hợp có thu nhập tại Digipay và không đủ điều kiện ủy quyền cho Digipay quyết toán thay.
  • Hồ sơ: Điền thông tin vào biểu mẫu “Đăng ký cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN” trên MFast.
  • Thời hạn: MFast sẽ gửi lại chứng từ sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, bắt đầu từ ngày 01/04/2022.

[Click vào đây] để xem hướng dẫn đăng ký cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên MFast

2/ Giải đáp thắc mắc và thông tin gửi chứng từ:

Các bạn cập nhật thông tin nhé!