Loading...
Cập nhật chậm kết quả hồ sơ Easy Credit

MFast xin thông báo, do chuyển đổi hệ thống mới nên hiện Easy Credit chưa cung cấp được báo cáo kết quả hàng ngày, việc này ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật kết quả hồ sơ giải ngân và chi trả hoa hồng cho nhân viên bán hàng

1/ Đối tượng ảnh hưởng: Hồ sơ khách hàng giải ngân từ ngày 01/10/2021

2/ Thời gian ảnh hưởng: Từ ngày 01/10/2021, dự kiến sẽ khắc phục lỗi và cập nhật hồ sơ giải ngân chậm nhất vào ngày 11/10/2021

Lưu ý: Hồ sơ vẫn được xử lý, thẩm định, giải ngân theo quy trình hiện tại và không bị ảnh hưởng

Các bạn cập nhật thông tin nhé!