Lược bỏ thông tin ứng viên khi ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Để hỗ trợ cho việc ứng tuyển bán hàng được thuận tiện hơn, MFast ngưng yêu cầu cung cấp hồ sơ “Hình chụp bảng thông tin ứng viên”.

Người dùng chỉ cần cung cấp các hồ sơ chứng từ theo yêu cầu từng sản phẩm và theo yêu cầu chung theo quy định trước đó

Ngày áp dụng: 24/02/2023.

Chi tiết về hướng dẫn ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng trên MFast, bạn tham khảo thêm tại: https://mfast.vn/huong-dan-ung-tuyen/