Loading...
Cập nhật hồ sơ ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Để hỗ trợ cho việc tạo code bán hàng được thuận tiện hơn trong mùa dịch, MFast cập nhật về yêu cầu hồ sơ chứng từ tạo code như sau:

1/ Áp dụng mẫu thông tin ứng viên mới, rút gọn các trường thông tin cần điền

2/ Chấp nhận bản viết tay và ký tên đối với Cam kết sử dụng thẻ MCredit, và Mẫu thông tin ứng viên (Mẫu mới) khi nộp hồ sơ tạo code bán hàng. Không cần in ra theo Form mẫu có sẵn.

Ngày áp dụng: Áp dụng từ ngày 22/07/2021.

Các biểu mẫu đính kèm:

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin nhé!