Loading...
[CIMB Bank] Hoạt động trở lại tại khu vực Hà Nội

CIMB Bank chính thức hoạt động trở lại tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 22/9/2021

Theo đó, các hồ sơ vay đã đăng ký từ ngày 29/7/2021 tại Hà Nội, sẽ được xử lý và phản hồi trong thời gian sớm nhất

Các bạn tiếp tục đẩy mạnh bán hàng cùng dự án CIMB Bank nhé

Các hướng dẫn đính kèm:

Chúc các bạn thành công!