Để ứng tuyển tạo code bán hàng tài chính, trước tiên bạn phải hoàn tất việc Định danh tài khoản, [Click vào đây] để xem hướng dẫn chi tiết. Sau khi định danh thành công, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn mục [Thiết lập]

Bước 2: Chọn mục [Ứng tuyển nghiệp vụ tài chính]

Bước 3: Tại đây sẽ hiển thị các dự án bán hàng trên MFast, để đăng ký một dự án bất kì, bạn chọn [Kích hoạt dự án]

Tại đây,3 bước để bạn hoàn tất đăng ký nghiệp vụ bán hàng như sau

 1. Trả lời câu hỏi dự án bán hàng
 2. Tải hồ sơ cơ bản
 3. Tải hồ sơ từng dự án bán hàng cụ thể

Bước 4: Trả lời câu hỏi dự án bán hàng. Mỗi dự án sẽ bao gồm 15 câu hỏi.

Trường hợp trả lời sai, các bạn sẽ quay lại bài thi sau 5 phút. Các bạn có thể tham khảo trước sản phẩm tại muc “Kiến thức dự án”. Sau khi hoàn tất bài thi, chọn “Bổ sung hồ sơ” để sang bước tiếp theo

Bước 5: Tải Hồ sơ cơ bản theo yêu cầu từ MFast, Bao gồm các hình chụp:

 • Đầy đủ tất cả các trang sổ hộ khẩu
 • Hình chụp chân dung 30 ngày gần nhất
 • Thông tin ứng viên (Mẫu MFast)

Sau đó, tải hồ sơ yêu cầu theo dự án bán hàng đã chọn. Cụ thể hồ sơ của từng dự án như sau:

 • Dự án MCredit: Cam kết sử dụng thẻ nhân viên
 • Dự án Easy Credit:
  • Hình chụp chân dung cùng với mặt trước CMND
  • Ký điện tử (OTP) mẫu Quy tắc ứng xử trên MFast (Từ ngày 02/08/2021)
 • Dự án CIMB Bank: Ảnh chụp chân dung gần nhất
 • Dự án Mirae Asset: Bằng cấp – Dành cho quản lý và Số CMND cũ (Nếu có) Bắt buộc đối với ứng viên sử dụng CCCD có năm sinh <1999

Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, MFast sẽ kiểm tra thông tin và hồ sơ ứng tuyển của bạn. Nếu có sai sót trong quá trình ứng tuyển, MFast sẽ trả hồ sơ về và yêu cầu bạn bổ sung lại thông tin chính xác. Trường hợp hồ sơ của bạn cung cấp đã đúng theo yêu cầu, MFast sẽ duyệt code bán hàng và khi đó bạn đã trở thành nhân viên bán hàng tài chính của MFast.

Sau đó bạn vào từng dự án cụ thể để xem mã code bán hàng của mình nhé !

Các biểu mẫu ứng tuyển tạo code: