Loading...
Hướng dẫn ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Ta có thể hiểu một cách đơn giản ứng tuyển nghiệp vụ trên MFast là một việc mà bạn cần cập nhập những thông tin cá nhân để được chứng chỉ hành nghề tài chính

Tại sao cần ứng tuyển nghiệp vụ?

Một số nghiệp vụ bán hàng quan trọng trên MFast, như: các sản phẩm tài chính, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ …  bạn sẽ không mặc định được cấp nghiệp vụ tư vấn bán hàng, mà chỉ được làm nhiệm vụ giới thiệu khách hàng tiềm năng, và chuyển cho người khác tư vấn.

Để được tham gia toàn bộ quy trình bán hàng của sản phẩm tương ứng, bạn cần phải được đánh giá về kiến thức nghiệp vụ và cấp mã bán hàng. Quá trình này cũng sẽ giúp bạn tích luỹ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình trên con đường trở thành chuyên viên bán hàng tài chính/ bảo hiểm chuyên nghiệp.

MFast hỗ trợ bạn tự học kiến thức và tự ứng tuyển nghiệp vụ. Tại đây, bạn sẽ được đánh giá kiến thức bằng cách trả lời những câu hỏi trắc nghiệm, và được cấp mã/ thẻ chuyên viên hoàn toàn trực tuyến.


Các bước ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Để ứng tuyển nghiệp vụ, trước tiên bạn phải nắm vững kiến thức, thông qua các tài liệu đào tạo trực tuyến tại Trung Tâm Kiến Thức trên MFast. Sau đó hoàn thành các bước sau:

 • Bước 1: Trả lời câu hỏi ứng tuyển nghiệp vụ.
 • Bước 2: Tải hồ sơ cơ bản để được cấp thẻ (tuỳ sản phẩm).
 • Bước 3: MFast đánh giá và mở nghiệp vụ tư vấn bán hàng tương ứng.

Sau khi được duyệt hồ sơ thành công và được khởi tạo nghiệp vụ bán hàng, bạn bạn có thể tham gia toàn bộ quy trình bán hàng đối với sản phẩm tương ứng.

Chú ý:

 • Mỗi dòng sản phẩm thuộc các đối tác khác nhau sẽ cần kiến thức nghiệp vụ đặc thù riêng, do đó, bạn phải ứng tuyển nghiệp vụ mỗi lần muốn tham gia tư vấn sản phẩm của 1 đối tác mới trên MFast.

Bạn cần phải Định danh tài khoản trên MFast trước khi có thể Ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng, [Click vào đây] để xem hướng dẫn định danh


Thao tác thực hiện ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Sau khi định danh thành công, bạn thực hiện các bước sau:

Để ứng tuyển tạo code bán hàng tài chính, trước tiên bạn phải hoàn tất việc Định danh tài khoản, [Click vào đây] để xem hướng dẫn chi tiết. Sau khi định danh thành công, bạn thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tại trang chủ, mục “Những điều cần biết”, chọn [Ứng tuyển nghiệp vụ]
 • Bước 2: Tại đây sẽ hiển thị các dự án bán hàng trên MFast, để đăng ký một dự án bất kì, bạn chọn [Kích hoạt dự án]. Tại đây, có 3 bước để bạn hoàn tất đăng ký nghiệp vụ bán hàng như sau
  • Trả lời câu hỏi dự án bán hàng
  • Tải hồ sơ cơ bản
  • Tải hồ sơ từng dự án bán hàng cụ thể
 • Bước 3: Trả lời câu hỏi dự án bán hàng. Mỗi dự án sẽ bao gồm nhiều câu hỏi khác nhau. Trường hợp trả lời sai, các bạn sẽ quay lại bài thi sau 20 phút. Các bạn có thể tham khảo trước sản phẩm tại muc “Kiến thức dự án”. Sau khi hoàn tất bài thi, chọn “Bổ sung hồ sơ” để sang bước tiếp theo
 • Bước 4: Tải Hồ sơ cơ bản theo yêu cầu từ MFast, Bao gồm các hình chụp:
  • Hình chụp chân dung 30 ngày gần nhất
 • Bước 5: Tải hồ sơ yêu cầu theo dự án bán hàng đã chọn. 
  • MCredit: Cam kết sử dụng thẻ nhân viên
  • Mirae Asset: Bằng cấp – Dành cho quản lý và Số CMND cũ (Nếu có) Bắt buộc đối với ứng viên sử dụng CCCD có năm sinh <1999
  • SHB Finance: Cung cấp CCCD & Thực hiện thi online theo hướng dẫn được gửi qua Email đăng ký tạo code tại SHB Finance
  • Dự án Bán lé hàng hóa MTrade: Không cần bổ sung chứng từ. MFast sẽ duyệt code bán hàng tự động mỗi ngày
Minh họa các bước ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, MFast sẽ kiểm tra thông tin và hồ sơ ứng tuyển của bạn. Nếu có sai sót trong quá trình ứng tuyển, MFast sẽ trả hồ sơ về và yêu cầu bạn bổ sung lại thông tin chính xác. Trường hợp hồ sơ của bạn cung cấp đã đúng theo yêu cầu, MFast sẽ duyệt code bán hàng và khi đó bạn đã trở thành nhân viên bán hàng tài chính của MFast.

Sau đó bạn vào từng dự án cụ thể để xem mã code bán hàng của mình. Quy trình ứng tuyển hoàn toàn trực tuyến qua app MFast, không cần tốn thời giản đến trụ sở để nộp hồ sơ.

Các biểu mẫu ứng tuyển tạo code: