Loading...
Điểm tín nhiệm là gì ?

A - GIỚI THIỆU VỀ ĐIỂM TÍN NHIỆM

Điểm tín nhiệm không có giá trị quy đổi thành tiền hay vật chất, chỉ mang giá trị đo lường chất lượng hồ sơ khách hàng mà bạn nhập lên Mfast.
Đảm bảo:

 • Khách hàng nhập lên Mfast là hợp pháp.
 • Khách hàng nhận thức rõ số ĐT của họ được nhập lên Mfast.
 • Khách hàng có nhu cầu tham gia các sản phẩm của Mfast.

B - ĐIỂM TÍN NHIỆM ẢNH HƯỞNG GÌ ?

Theo đó, mỗi tháng bạn sẽ được cấp 500 điểm tín nhiệm (điểm này không cộng dồn khi qua tháng khác). Nếu trong tháng bị trừ hết 500 điểm tín nhiệmbị khóa chức năng lên hồ sơ mới trong cùng tháng

C - YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỂM TÍN NHIỆM ?

1. Khi nhập hồ sơ khách hàng lên app MFast: đảm bảo số điện thoại nhập lên Mfast đã có sự đồng ý từ chủ thuê bao bằng cách:

 • Nhập đúng mã xác thực (OTP) được gửi đến số điện thoại nhập lên.
 • Mỗi số điện thoại chỉ được nhận OTP tối đa 5 lần/ 1 ngày.
 • Nếu số điện thoại đã nhập đúng OTP mà không lên hồ sơ trong vòng 60 phút. Bạn sẽ bị trừ 5 điểm tín nhiệm.

2 . Khi hồ sơ khách hàng được Mfast tư vấn và xử lý. Trong quá trình xử lý hồ sơ nếu:

 • Hồ sơ chuyển cho 1 người khác xử lý (bạn chỉ giới thiệu khách hàng), tùy kết quả cuối cùng sẽ được cộng/ trừ điểm tương ứng như sau:
  • Khách không có nhu cầu: - 50đ
  • Khách không đủ điểu kiện: - 20đ
  • Khách có hồ sơ vay thành công: + 50đ
 • Hồ sơ khách hàng đó do chính bạn phụ trách tư vấn thì kết quả xử lý sẽ không bị ảnh hưởng đến điểm tín nhiệm của bạn. Tuy nhiên bạn vẫn được + 50đ khi hs vay thành công.

Đăng kí tham gia nghiệp vụ tư vấn để nhận được hoa hồng hấp dẫn từ MFast.