Tăng chính sách bán hàng dự án F88

Nhằm tiếp lửa cho anh em MFaster đẩy mạnh dự án F88 vào dịp cuối năm. MFast thông báo tăng chính sách bán hàng như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ người dùng trên MFast
  2. Sản phẩm áp dụng: Vay theo đăng ký xe máy
  3. Thời gian áp dụng: Đối với hồ sơ giải ngân từ ngày 01/12/2022

Nội dung điều chỉnh:

HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH MỚI
3,5% x Số tiền giải ngân  4% x Số tiền giải ngân

Các nội dung khác không thay đổi

Các bạn xem thông tin toàn bộ dự án F88 tại: https://mfast.vn/trien-khai-gioi-thieu-khach-hang-vay-f88/

Chúc các bạn thành công!