Loading...
Điều chỉnh chính sách bán hàng Mirae Asset

Mirae Asset thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast
  2. Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ giải ngân từ ngày 16/12/2022
  3. Nội dung điều chỉnh:
STT NỘI DUNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH MỚI
1 Hoa hồng cơ bản 1,300,000 đ Không thay đổi
2 Công thức tính hoa hồng Hoa hồng cơ bản x Tỷ trong sản phẩm Hoa hồng cơ bản x Tỷ trọng sản phẩm x Hệ số giới tính x Hệ số giải ngân
2.1 Tỷ trọng sản phẩm

Theo chính sách hiện tại

Điều chỉnh hệ số thành 0.8 đối với mã sản phẩm:

- MF FM 10000 - MT

- MF FM 10000 - ST

Tỷ trọng sản phẩm khác không thay đổi (Xem chi tiết Tại Đây)

2.2 Hệ số giới tính

Không áp dụng

- Nữ: 1.2

- Nam: 0.7 

2.3 Hệ số giải ngân

Không áp dụng

Được tính dựa trên số tiền giải ngân thực tế không bao gồm bảo hiểm (X): 

- X < 15 Triệu: 0.6

- 15 Triệu < X ≤ 20 Triệu: 0.8

- 20 Triệu < X ≤ 30 Triệu: 1

- X > 30 Triệu: 1.1

3 Quy định tạm giữ hoa hồng

– Thanh toán 50% ngay sau khi khách hàng giải ngân thành công

– 50% còn lại khi khách hàng thanh toán nợ kỳ 2 không trễ > 10 ngày

– Thanh toán 60% ngay sau khi khách hàng giải ngân thành công

40% còn lại khi khách hàng thanh toán nợ kỳ 2 không trễ > 10 ngày

 

Lưu ý:

  1. Các thông tin không đề cập trong thông báo vẫn áp dụng như cũ.
  2. Toàn bộ thông tin dự án Mirae Asset, thao khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Các bạn cập nhật thông tin, và đẩy mạnh bán hàng hơn nữa trong dịp cuối năm này nhé!

Chúc các bạn thành công!