Điều chỉnh chính sách mở tài khoản số TPBank

MFast thông báo điều chỉnh chính sách hoa hồng giới thiệu khách hàng mở tài khoản số TPBank như sau:

Thời gian áp dụng: Đối với tài khoản được mở từ 14h00 ngày 06/02/2023

Nội dung điều chỉnh:

Nội dung Hiện tại Điều chỉnh mới
Chính sách bán hàng Nhận 70,000 VNĐ khi khách hàng mở tài khoản thành công Nhận 60,000 VNĐ khi khách hàng mở tài khoản thành công

Thời gian chi trả hoa hồng vẫn theo quy định cũ: Sau 1 Tháng (T+1) kể từ ngày mở tài khoản thành công. Các nội dung khác không thay đổi. Chi tiết về sản phẩm mở tài khoản ngân hàng số trên MFast, bạn tham khảo Tại Đây

Hãy cùng đẩy mạnh các sản phẩm mở tài khoản số trên MFast đến khách hàng bạn nhé!