Loading...
Điều chỉnh chính sách mở tài khoản VPBank Neo

VPBank Neo thông báo áp dụng hậu kiểm khách hàng bắt đầu từ ngày 02/12/2022, và điều chỉnh chính sách bán hàng theo quy định hậu kiểm như sau:

Về chính sách chi trả hoa hồng mở VPBank Neo

Nội dung Hiện tại  Điều chỉnh mới
CHÍNH SÁCH CHI TRẢ HOA HỒNG VPBANK NEO Chi trả 100% hoa hồng

Chia thành 2 đợt:

 • Đợt 1: Chi trả 60% hoa hồng
 • Đợt 2: Chi trả 40% hoa hồng
THỜI GIAN CHI TRẢ HOA HỒNG LYNKID Ngay khi khách hàng liên kết thành công

Cùng thời gian chi trả hoa hồng Đợt 2 (Theo chính sách chi trả hoa hồng VPBank Neo)

Về thời gian chi trả hoa hồng mở VPBank Neo

 • Đợt 1: Chi trả ngay khi khách hàng đăng ký thành công
 • Đợt 2: Trường hợp khách hàng thỏa hậu kiểm. Sẽ được chi trả theo thời gian sau:
  • Khách hàng đăng ký thành công từ ngày 1 - 15 tháng (T) sẽ được chi trả vào ngày 25 tháng (T)
  • Khách hàng đăng ký thành công từ ngày 16 đến ngày cuối tháng (T) sẽ được chi trả vào ngày 10 tháng (T+1)

Hoa hồng đợt 2 sẽ chỉ được chi trả trong điều kiện khách hàng thỏa quy định sau hậu kiểm. Các lý do không thỏa hậu kiểm như sau:

 • Khách hàng không đủ 18 tuổi và không định danh tại các chi nhánh VPBANK
 • Khách hàng không hoàn thành các bước đăng ký tài khoản
 • Khách hàng không được ghi nhận được mở tài khoản sau quá trình hậu kiểm của VPBank như: không tìm thấy thông tin khách hàng trong hệ thống VPBANK/ Khách hàng chưa mở tài khoản thành công/ Không có khách hàng đăng ký thực
 • Chứng minh thư bong tróc, mất góc, mờ, sai số,…
 • Định danh khuôn mặt khác với giấy tờ đăng ký
 • Mở tài khoản VPBANK có phí nhưng không đóng phí
 • Sai thông tin trọng yếu Giấy tờ tùy thân,
 • Khách hàng cũ, video cắt ghép, chụp giấy tờ từ màn hình máy tính

Thời gian áp dụng

Khách hàng đăng ký VPBank Neo và LynkID thành công từ 18h00 ngày 02/12/2022

Chi tiết hướng dẫn mở ngân hàng số, ví điện tử trên MFast [Xem tại đây]

Nhóm hỗ trợ sản phẩm mở tài khoản số, ví điện tử: https://zalo.me/g/jphcpq374

Các bạn nắm thông tin và tránh để đơn rơi vào các lý do hậu kiểm ở trên nhé!