Loading...
Điều chỉnh nội dung chương trình thi đua Top giải ngân tháng 11

Căn cứ theo nội dung điều chỉnh hoa hồng Dự án Cash24 từ ngày 15/11/2021 đã được truyền thông trước đó

MFast thông báo điều chỉnh nội dung đối với chương trình thi đua Top giải ngân Tháng 11 như sau:

1/ Thi đua Top Giải Ngân Dự án Cash24

  • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 01/11/2021 – 14/11/2021: vẫn tính theo số hồ sơ giải ngân thực không xét số tiền giải ngân của từng hồ sơ
  • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 15/11/2021 – 30/11/2021: chỉ tính trên những hồ sơ giải ngân có số tiền giải ngân tối thiểu từ 5 triệu trở lên

2/ Thi đua Combo Loan giải ngân Cash24

  • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 01/11/2021 – 14/11/2021: vẫn tính theo số hồ sơ giải ngân thực không xét số tiền giải ngân của từng hồ sơ
  • Hồ sơ có ngày giải ngân từ 15/11/2021 – 30/11/2021: chỉ tính trên những hồ sơ giải ngân có số tiền giải ngân tối thiểu từ 10 triệu trở lên

Các chương trình khác nội dung không đổi!

[Click vào đây] để xem chi tiết chương trình thi đua Top Giải Ngân Tháng 11

Các bạn hãy tiếp tục mở rộng bán hàng hơn nữa để đạt các giải thưởng hấp dẫn trong Tháng 11 nhé!

Chúc các bạn thành công!