Loading...
Điều chỉnh gói sản phẩm bán hàng trả chậm Got It

MFast thông báo điều chỉnh gói sản phẩm bán hàng trả chậm như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ người dùng trên MFast
  2. Sản phẩm áp dụng: Gói sản phẩm Got It
  3. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/12/2022

Nội dung điều chỉnh:

STT HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH MỚI
1
  • Giá trị đơn hàng: 3 triệu - 4 triệu - 5 triệu đồng
  • Kỳ hạn trả chậm: 3 - 4 - 5 tháng
  • Duy nhất 1 gói: 3 triệu đồng
  • Kỳ hạn trả chậm: 3 tháng
2 Thương hiệu áp dụng: 18 thương hiệu Chỉ áp dụng 4 thương hiệu: Con Cưng, HaSaKi, Vin Mec, Nha Khoa Kim
3 Chứng từ cung cấp: CMND/ CCCD Chứng từ cung cấp: CMND/ CCCD 12 số, CCCD gắn chíp

Chi tiết về thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng sản phẩm Got It, bạn tham khảo thêm Tại Đây

Chúc bạn thành công!