Loading...
Cập nhật điều khoản sử dụng MFast

MFast xin thông báo về việc bổ sung thêm Điều 6Điều 8, trong Điều khoản sử dụng về nội dung Quy định về huỷ tài khoản không hoạt động/tương tác, và Quy định về văn hóa ứng xử trên MFast. Cụ thể:

Điều 6: Quy định về hủy tài khoản không hoạt động/ tương tác trên MFast

Các điểm cần lưu ý:

 • Trường hợp người dùng bị xóa tài khoản MFast, công tác viên bên dưới sẽ trở thành người dùng tự do
 • Các phát sinh tương tác trên MFast bao gồm:
  • Giới thiệu khách hàng vay tài chính
  • Nhận hoa hồng
  • Thanh toán các tiện ích trên MFast
  • Mua/ bán bảo hiểm
  • Mở tài khoản ngân hàng Online

Điều 8: Quy định về văn hóa ứng xử trên MFast

[Click vào đây] để xem chi tiết, hoặc bạn có thể thao khảo thêm trên trang chủ, hoặc ứng dụng MFast tại mục "Điều khoản sử dụng"

Thay đổi trên có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021

Các bạn lưu ý hãy đọc kĩ, nắm rõ điều khoản sử dụng khi tham gia các hoạt động trên MFast nhé!