Loading...
Điều chỉnh quy định về phí kiểm tra Sim MCredit

MFast thông báo bổ sung thêm phụ phí đối với trường hợp Sales chưa có nghiệp vụ (Code bán hàng) MCredit, hoặc theo tỷ lệ xử lý hồ sơ đối với Sales đã có nghiệp vụ bán hàng.

Đơn giá kiểm tra Sim sau khi điều chỉnh: Phí kiểm tra Sim = Phí kiểm tra sim thực tế (A) + Đơn giá chuẩn (B) *% phí phụ thu (C)

Trong đó:

(A) Phí kiểm tra Sim thực tế: là số tiền kiểm tra Sim theo chi phí thực tế từ Đối tác chấm điểm SIM thu trên mỗi lượt liểm tra

(B) Đơn giá chuẩn kiểm tra Sim (có thể thay đổi theo từng thời điểm được thông báo):

  • Viettel: 46,000 VNĐ
  • Mobifone: 60,500 VNĐ
  • Vinaphone: 60,500 VNĐ

(C) % phụ phí theo từng đối tượng, cụ thể:

(D) Tỷ lệ xử lý (%) (C) % Phí  phụ thu ( nghiệp vụ MCredit) (C) % Phí  phụ thu (KHÔNG CÓ nghiệp vụ MCredit)
≥ 100 0% Mặc định phụ phí trên mỗi lượt kiểm tra sim là 25% (không xét theo tỷ lệ xử lý)
≥ 80 10%
< 80 20%

 

(D) Tỷ lệ xử lý (%) đối với Sales có nghiệp vụ MCredit được xác định như sau:

Tỷ lệ xử lý = Tổng khách hàng được xử lý / (Tổng khách hàng có kết quả tra Sim thỏa - 5)

Trong đó:

  • Tổng khách hàng có kết quả kiểm tra SIM thỏa: là tổng CMND Khách hàng kiểm tra SIM có kết quả thỏa điều kiện trong 30 ngày gần nhất, nếu trong 30 ngày 1 CMND kiểm tra SIM 2 lần thì chỉ tính 1 lần có kết quả thỏa điều kiện. Xét riêng trên từng người dùng.
  • Tổng Khách hàng được xử lý: là Khách hàng có SIM thỏa được Sales thực hiện lên hồ sơ MCredit trên MFast (bao gồm lên hồ sơ thành công hoặc thất bại với lý do “Không thỏa lịch sử tín dụng” sau khi Sales hoàn tất lên hồ sơ ở bước cuối)
  • 5: là hạn mức về số lượng khách hàng có kết quả kiểm tra SIM thỏa mỗi người dùng được phép chờ xử lý (chưa thực hiện lên hồ sơ MCredit) trong 30 ngày gần nhất.

Ví dụ đối với người dùng đã có nghiệp vụ bán hàng MCredit:

Trong 30 ngày gần nhất, người dùng kiểm tra SIM thành công 10 CMND khách hàng, trong đó có 4 CMND khách hàng có thực hiện đẩy hồ sơ qua MCredit. Khi đó, % tỷ lệ xử lý được tính như sau:

  • % Tỷ lệ xử lý = 4 / (10 – 5) = 80% . Phụ phí cho lượt kiểm tra SIM tiếp theo là 10%
  • Khi đó, lượt kiểm tra SIM thứ 11 mạng Viettel sẽ có tổng phí = 46.000 đ + 10%* 46.000 đ = 50.600 đ

MFast sẽ hiển thị thông báo và xác nhận của người dùng trước khi thực hiện kiểm tra SIM

1/ Đối với Sales KHÔNG có nghiệp vụ MCredit:

Ứng dụng MFast sẽ hiển thị thông báo (như hình minh họa thông báo bên dưới) đối với người dùng chưa có nghiệp vụ MCredit, và kèm theo lựa chọn ứng tuyển nghiệp vụ MCredit hoặc tiếp tục kiểm tra Sim theo đơn giá đã được tính phí phụ thu.

2/ Đối với Sales nghiệp vụ MCredit

Tỷ lệ xử lý sẽ hiển thị cho người dùng tham khảo khi tra cứu:

[Click vào đây] để xem hướng dẫn sản phẩm Sim MCredit

Các bạn cập nhật thông tin nhé!