Điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng KBank (21.11.2022)

MFast thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng đối với dự án mở tài khoản ngân hàng số KBank như sau:

Hiện tại Điều chỉnh mới

Thứ 3Thứ 6 hàng tuần

Thứ 3: Khách hàng đằng ký thành công từ Thứ 6 đến Thứ 2

Thứ 6: Khách hàng đằng ký thành công từ Thứ 3 đến Thứ 5

18h00 hàng ngày, trừ Thứ 7 và Chủ nhật

Đơn được cập nhật và trả hoa hồng: các đơn đăng ký trước 18h00 ngày D-1 (không bao gồm Thứ 7 và Chủ nhật)

Ví dụ:

  • Đơn đăng ký lúc 15h00 ngày 17/11/2022 – Thứ 5 thì sẽ được cập nhật kết quả vào 18h00 ngày 18/11/2022 – Thứ 6
  • Đơn đăng ký lúc 19h00 ngày 17/11/2022 – Thứ 5 thì sẽ được cập nhật kết quả vào 18h00 ngày 21/11/2022 – Thứ 2

Thời gian áp dụng: 21/11/2022

Lưu ý:

  • Đối với các đơn trả kết quả Thất bại dựa vào lý do các bạn nên: Gửi lại link cho khách hàng và nhập đúng thông tin ban đầu để đăng ký lại hoặc liên hệ khách hàng để hướng dẫn đăng ký lại trên link bạn đã gửi. Nhập mã “M123” để được ghi nhận đơn
  • Trường hợp khách hàng đã mở tài khoản KBank thành công nhưng chưa được ghi nhận hoa hồng, bạn nhập thông tin tại: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ đối soát và cập nhật kết quả vào tháng tiếp theo

Chi tiết về dự án mở tài khoản ngân hàng số KBank, bạn tham khảo Tại đây

Các bạn cập nhật thông tin nhé!