Điều chỉnh nội dung về quyền sở hữu cộng tác viên trên MFast

MFast thông báo điều chỉnh nội dung về quyền sở hữu cộng tác viên như sau:

Người dùng được phép tự chuyển thành cộng tác viên (CTV) tự do hoặc thành cộng tác viên của người khác khi thỏa 1 trong những điều kiện sau:

  1. 60 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào
  2. 30 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào  Không xử lý hồ sơ (Lên hồ sơ mới hoặc xử lý hồ sơ sẵn có)
  3. 20 ngày liên tiếp không phát sinh thu nhập nào  không mở ứng dụng MFast

Và bổ sung thêm quy định:

Khi có bất kỳ thay đổi hoặc hủy bỏ người hướng dẫn (RSA) hiện tại thì tất cả các cộng tác viên cấp dưới của bạn sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của bạn nữa.

Các nội dung khác không thay đổi. [Click vào đây] để xem chi tiết quy định về quyền sở hữu cộng tác viên trên MFast.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!