Loading...
Dự án VIB OTO tạm ngưng chi trả thu nhập

MFast thông báo dự án VIB OTO sẽ tạm ngưng chi trả thu nhập từ ngày 01/02/2024 đến ngày 20/02/2024 để cập nhật hệ thống. 

Các hồ tơ hoàn tất trước 01/02/2024 vẫn ghi nhận chi trả thu nhập bình thường.

Các sales cập nhật thông tin này nha!