Loading...
[Easy Credit] Hướng dẫn hệ thống Portal mới

Nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm phát triển các sản phẩm dịch vụ trên hệ thống hiện tại. Easy Credit thông báo về việc thay đổi hệ thống Portal chính thức kể từ 14h50 ngày 30/09/2021.

Các điểm cần lưu ý trong thời gian thay đổi hệ thống mới:

1. Hệ thống Portal cũ sẽ TẠM NGƯNG tất cả các thao tác lên hồ sơ, và xử lý hồ sơ trên Luồng PortalLuồng MFast để chuyển đổi qua Hệ thống Portal mới trong thời gian từ 14h30 đến 14h50 ngày 30/09/2021.

2. Đường Link Portal https://dsa.easycredit.vn sẽ chính thức không hỗ trợ đăng ký hồ sơ mới cho Khách hàng từ 14h50 ngày 30/09/2021, các hồ sơ đang tồn đọng sẽ được chuyển qua Portal mới từ ngày 01/10/2021

3. Kể từ 14h50 ngày 30/09/2021, các bạn sẽ đăng nhập vào Link Portal mới để thực hiện đăng ký hồ sơ vay và theo dõi thông tin hồ sơ KH.

Link Portal mới: https://ppbhd.easycredit.vn/extranet-v1/sign-in

4. User và Password đăng nhập PORTAL MỚI sẽ được email tới các bạn theo thông tin đăng ký tạo code trước đó. Riêng User và Password đăng nhập PORTAL CŨ sẽ không thay đổi.

5. Luồng MFast sẽ không ảnh hưởng việc thay đổi này.

6. [Click vào đây] để xem tài liệu hướng dẫn Hệ thống Portal Mới

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin để chủ động trong việc bán hàng