[Easy Credit] Quy định về việc nhập thông tin mã số sản phẩm khác

1/ Lý do thông báo:

2/ Nội dung thông báo:

Trên hệ thống Portal Easy, các bạn nhập mã số sản phẩm khác tại trường “MÃ KHÁC”, cụ thể:

Vay theo HĐTD (còn hiệu lực): Nhập thông tin mã HĐTD theo cú pháp:

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG + MÃ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ví dụ: HD SAISON: 017890432

– Vay theo sản phẩm BHYT: Nhập mã số BHYT theo thông tin ghi nhận trên BHYT của khách hàng.

Ví dụ: DN7480112312345

Trường hợp khách hàng có ngày/tháng/năm sinh trên BHYT KHÔNG TRÙNG KHỚP với thông tin trên CMND/CCCD vui lòng ghi chú thêm chi tiết Ngày/tháng/năm sinh theo thông tin ghi nhận trên BHYT tại trường “Mã số khác” theo cú pháp:

MÃ BHYT (NGÀY/THÁNG/NĂM SINH TRÊN BHYT)

Ví dụ: KH vay theo sản phẩm BHYT có mã số: DN3010003500099

  • Ngày tháng năm sinh trên CMND KH: 1991
  • Ngày tháng năm sinh trên BHYT: 25/12/1991.

Nhân viên nhập thông tin như sau: DN3010003500099 (25/12/1991)

– Vay theo BHXH: Nhập mã số BHXH theo thông tin tra cứu BHXH của khách hàng.

Ví dụ: 5813000892

3/ Lưu ý:

Các bạn vui lòng thu thập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, trường hợp không bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hồ sơ sẽ bị HỦY.

Các bạn nhập thông tin nhé!

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau: 1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast 2/ Dự án áp dụng: Easy Credit 3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ...

[Easy Credit] Ngưng nhập liệu trên Portal

Easy Credit thông báo về việc chính thức ngừng nhập liệu trên hệ thống Portal (Extranet) từ ngày 12/01/2022, cụ thể: 1/ Hệ thống sẽ ngưng tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ trên...

[Easy Credit] Điều chỉnh quy định sản phẩm vay theo hợp đồng tín dụng khác

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh quy định sản phẩm “Vay theo HĐTD còn hiệu lực tại TCTD khác”. 2/ Nội dung thông báo: 3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới. [Click vào...

[Easy Credit] Triển khai lên hồ sơ vay theo luồng MFast

Easy Credit thông báo, kể từ ngày 10/01/2022, chính thức ngừng nhập hồ sơ theo luồng trên Portal Easy Credit và chuyển hẳn sang luồng nhập hồ sơ trên MFast. Không nhập song song hai luồng như hiện tại Các...

[Easy Credit] Cập nhật quy định về số hợp đồng đang hoạt động khi vay vốn

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh thông báo về yêu cầu NVKD khai thác thông tin về số hợp đồng đang hoạt động của khách hàng, tại các TCTD khác trước khi nộp hồ sơ tại Easy Credit. 2/...