Loading...
[Easy Credit] Quy định về việc nhập thông tin mã số sản phẩm khác

1/ Lý do thông báo:

2/ Nội dung thông báo:

Trên hệ thống Portal Easy, các bạn nhập mã số sản phẩm khác tại trường “MÃ KHÁC”, cụ thể:

- Vay theo HĐTD (còn hiệu lực): Nhập thông tin mã HĐTD theo cú pháp:

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG + MÃ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ví dụ: HD SAISON: 017890432

- Vay theo sản phẩm BHYT: Nhập mã số BHYT theo thông tin ghi nhận trên BHYT của khách hàng.

Ví dụ: DN7480112312345

Trường hợp khách hàng có ngày/tháng/năm sinh trên BHYT KHÔNG TRÙNG KHỚP với thông tin trên CMND/CCCD vui lòng ghi chú thêm chi tiết Ngày/tháng/năm sinh theo thông tin ghi nhận trên BHYT tại trường “Mã số khác” theo cú pháp:

MÃ BHYT (NGÀY/THÁNG/NĂM SINH TRÊN BHYT)

Ví dụ: KH vay theo sản phẩm BHYT có mã số: DN3010003500099

  • Ngày tháng năm sinh trên CMND KH: 1991
  • Ngày tháng năm sinh trên BHYT: 25/12/1991.

Nhân viên nhập thông tin như sau: DN3010003500099 (25/12/1991)

- Vay theo BHXH: Nhập mã số BHXH theo thông tin tra cứu BHXH của khách hàng.

Ví dụ: 5813000892

3/ Lưu ý:

Các bạn vui lòng thu thập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, trường hợp không bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hồ sơ sẽ bị HỦY.

Các bạn nhập thông tin nhé!