Loading...
[Easy Credit] Thông báo thay đổi quy định tạo code

Sắp tới EASY CREDIT sẽ triển khai “chữ ký điện tử” (E-sign). Vì vậy quy trình tạo code DSA thay đổi. 

MFast xin gửi đến Anh/Chị nội dung thay đổi như sau:

Chi tiết hướng dẫn tạo code EC, Anh/Chị vui lòng: Xem tại đây

Anh/Chị vui lòng cập nhật thông tin

Trân trọng, 

Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung email này vui lòng phản hồi về hộp mail: easycredit@digitel.vn