Loading...
Giới thiệu khách hàng có nhu cầu sản phẩm tài chính

Bạn hãy xem qua quy trình xử lý một khách hàng có nhu cầu tài chính, ví dụ vay tiêu dùng tín chấp, mở thẻ tín dụng như dưới đây để hiểu rõ hơn về công việc giới thiệu khách hàng

Bạn thấy đấy, tìm kiếm và giới thiệu khách hàng là bước đầu tiên trong quy trình. Bạn chỉ cần biết ai đó xung quanh bạn có nhu cầu vay vốn từ 5 triệu trở lên, hãy nhập thông tin của họ lên MFast tại mục tài chính và sau đó nhân viên của MFast sẽ xử lý toàn bộ quy trình còn lại.

Bạn sẽ được nhận hoa hồng tương ứng 200.000đ sau khi khách hàng giải ngân (tức nhận tiền) thành công.

Xem thêm: Hướng dẫn thao tác giới thiệu khách hàng vay